artykuł nr 1

Protokół Nr XV.2019

Protokół Nr XV.2019 z XV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30.12.2019r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XIV.2019

Protokół Nr XIV.2019 z XIV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.11.2019r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XIII.2019

Protokół Nr XIII.2019 z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 19.11.2019r.

artykuł nr 4

Protokół Nr XII.2019

Protokół Nr XII.2019 z XII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 06.11.2019r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XI.2019

Protokół Nr XI.2019 z XI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 18.10.2019r.