artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Ogłoszenie

artykuł nr 2

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód...

Zawiadomienie Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskiech w Sieradzu

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna

artykuł nr 4

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM nie...

Wyrażenie sprzeciwu wobec bezpodstawnych roszczeń majątkowych za mienie bezspadkowe, wysuwanych przez środowiska żydowskie oraz zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą #Stop447.