artykuł nr 46

Zarządzenie nr 157/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 156/2019 Wójta Gminy Kłomnice -...

nie podjęto

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 155/2019 Wójta Gminy Kłomnice -...

nie podjęto

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 154/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 153/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.