artykuł nr 36

Zarządzenie nr 167/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 166/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnej  Biblioteki Publicznej

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 165/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 164/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 163/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach oraz określenia regulaminu konkursu.