artykuł nr 31

Zarządzenie nr 172/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 171/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr  102/08 z dnia 29 września 2008r. oraz zarządzenia 162/2019 z dnia 23 października 2019r. dotyczy instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych. 

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 170/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonej w miejscowości Bartkowice na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 169/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 168/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach