artykuł nr 26

Zarządzenie nr 177/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia Analizy stanowiska pracy administracyjno-biurowego wyposażonego w komputery z monitorem ekranowym w Urzędzie Gminy Kłomnice, przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu „Pracuje się lepiej!”.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 176/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 175/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok 

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 173/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 miesięcy.