artykuł nr 21

Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 181/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 180/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 179/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wprowadzenie Planu ciągłości działania z udziałem systemów informatycznych oraz bez udziału systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 178/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r