artykuł nr 16

Zarządzenie nr 187/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające Zarządzenie Nr 183/2019 z dnia 20.11.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r

artykuł nr 17

Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro

artykuł nr 18

Zarządzenie nr 185/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 19

Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 r

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.