artykuł nr 81

Zarządzenie nr 122/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 82

Zarządzenie nr 121/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 83

Zarządzenie nr 120/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 119/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony działki 9708 w Rzerzęczycach p.n. „Dolina Dwóch Stawów”

artykuł nr 85

Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony lokali w budynku w miejscowości Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 94 na rzecz Zespołu Obrzędowego „GRUSZA".