artykuł nr 71

Zarządzenie nr 132/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2019r, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za I półrocze 2019r.

artykuł nr 72

Zarządzenie nr 131/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonej w miejscowości Kłomnice na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 73

Zarządzenie nr 130/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w Rzerzęczycach.

artykuł nr 74

Zarządzenie nr 129/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków i przekazania propozycji Wójtowi w sprawie Stypendiów Wójta Gminy za rok szkolny 2018/2019.

artykuł nr 75

Zarządzenie nr 128/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zdrowa na czas oznaczony do 3 lat.