artykuł nr 66

Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 lat.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Kłomnice.