artykuł nr 61

Zarządzenie nr 142/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 141/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 140/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 139/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 138/2019 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r