artykuł nr 41

Uchwała Nr 91/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.

artykuł nr 42

Uchwała Nr 90/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Kłomnice w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

artykuł nr 43

Uchwała Nr 89/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 44

Uchwała Nr 88/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 45

Uchwała Nr 87/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.