artykuł nr 36

Uchwała Nr 96/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 37

Uchwała Nr 95/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 38

Uchwała Nr 94/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 39

Uchwała Nr 93/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.

artykuł nr 40

Uchwała Nr 92/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.