artykuł nr 21

Uchwała Nr 111/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

artykuł nr 22

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 23

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 108/XIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 25

Uchwała Nr 107/XIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.