artykuł nr 61

Uchwała Nr 71/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 62

Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 63

Uchwała Nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek, Kuźnica, Zawada, Zberezka

artykuł nr 64

Uchwała Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Garnku przy ulicy Klonowej

artykuł nr 65

Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso