artykuł nr 46

Zarządzenie nr 141/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 r

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 139/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 137/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Kłomnice Wójta Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.