artykuł nr 36

Zarządzenie nr 150/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 149/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice w dniu 31.10.2018r.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 148/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kłomnice.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 r

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 146/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018 r.