artykuł nr 31

Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 153/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustanowienia Regulaminu jej pracy.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 92/A/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowych Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki w Kłomnicach za 2017rok.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 152/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice w dniu 02.11.2018r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 151/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r