artykuł nr 26

Zarządzenie nr 159/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zwołania posiedzenia Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 158/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 156/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 155/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice