artykuł nr 11

Zarządzenie nr 174/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie:  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości położonej w Garnku.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 173/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 172/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 171/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 170/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1 etatu.