artykuł nr 66

Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy kasjera w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1 etatu.

artykuł nr 67

Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2018r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za I półrocze 2018r.

artykuł nr 68

Zarządzenie nr 119/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 69

Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 70

Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przedłużenia wynajmu lokalu socjalnego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.