artykuł nr 11

Protokół Nr XL.2018

Protokół Nr XL.2018 z XL sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 06.02.2018r. - projekt