artykuł nr 6

Protokół Nr XLV.2018

Protokół Nr XLV.2018 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 17.08.2018r.

artykuł nr 7

Protokół Nr XLIV.2018

Protokół Nr XLIV.2018 z XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 11.07.2018r.

artykuł nr 8

Protokół Nr XLIII.2018

Protokół Nr XLIII.2018 z XLIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 22.06.2018r.

artykuł nr 9

Protokół Nr XLII.2018

Protokół Nr XLII.2018 z XLII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 18.05.2018r.

artykuł nr 10

Protokół Nr XLI.2018

Protokół Nr XLI.2018 z XLI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 23.03.2018r.