artykuł nr 1

Protokół Nr IV.2018

Protokół Nr IV.2018 z IV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.12.2018r.

artykuł nr 2

Protokół Nr III.2018

Protokół Nr III.2018 z III sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 12.12.2018r.

artykuł nr 3

Protokół Nr II.2018

Protokół Nr II.2018 z II sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.11.2018r.

artykuł nr 4

Protokół Nr I.2018

Protokół Nr I.2018 z I sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 21.11.2018r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XLVI.2018

Protokół Nr XLVI.2018 z XLVI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 18.10.2018r.