artykuł nr 41

Uchwała Nr 357.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

artykuł nr 42

Uchwała Nr 356.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

artykuł nr 43

Uchwała Nr 355.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

artykuł nr 44

Uchwała Nr 354.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 45

Uchwała Nr 353.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych