artykuł nr 56

Uchwała Nr 342.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 57

Uchwała Nr 341.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 58

Uchwała Nr 340.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice w celu przekazania go do organu regulacyjnego

artykuł nr 59

Uchwała Nr 339.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.

artykuł nr 60

Uchwała Nr 338.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice