artykuł nr 11

Ogłoszenie w sprawie zestawienia danych...

Ogłoszenie

artykuł nr 12

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia...

w sprawie postępowania dotyczącego działek w Lipiczach

artykuł nr 13

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice

w sprawie nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujących od dnia 21.06.2018r. do 20.06.2021r.

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...

w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY...

w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanym przedsięwzięciu polegającym na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje