artykuł nr 6

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dnia...

w sprawie ustalenia włąsności działki nr 804 położonej w Nieznanicach

artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

w sprawie poinformowania stron i społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.74.2018.RK1.8, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową”

artykuł nr 8

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

o udostępnieniu informacji

artykuł nr 9

Odpowiedź na list otwarty

W odpowiedzi na list otwarty z dnia 22.06.2018r. (data wpływu do Biura Rady Gminy 27.06.2018r.)

artykuł nr 10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

zawiadomienie o wszczęciu postępowania