artykuł nr 21

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

artykuł nr 22

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony...

Informacja dotycząca nowych przepisów w zakresie wycinki drzew.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 11...

o przystąpieniu do sporządzania miejscowoego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów.