artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12...

obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów.

artykuł nr 12

Decyzja Starosty Częstochowskiego

Decyzja Starosty Częstochowskiego

artykuł nr 13

Decyzja Starosty Częstochowskiego

Decyzja Starosty Częstochowskiego

artykuł nr 14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2017r.

artykuł nr 15

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu...

w sprawie podanie do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty