artykuł nr 36

Zarządzenie nr 198/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 197/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji do projektu „Podstawowa sprawa – wiedza!”

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 195/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 145/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 194/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice