artykuł nr 31

Zarządzenie nr 203/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 202/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2017r

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 199/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłomnicach.