artykuł nr 26

Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wprowadzenia dokumentacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia w dzierżawę części działki w miejscowości Rzeki Małe.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzenicach.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych obręb Pacierzów, Karczewice oraz Zawada na okres do 3 lat.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdrowej.