artykuł nr 51

Zarządzenie nr 183/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chorzenice, stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 182/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice w dniu 31.10.2017 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 181/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 180/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017r

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 179/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 miesięcy.