artykuł nr 6

Protokół Nr XXXIV.2017

Protokół Nr XXXIV.2017 z XXXIV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 12.09.2017r.

artykuł nr 7

Protokół Nr XXXIII.2017

Protokół Nr XXXIII.2017 z XXXIII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 21.06.2017r.

artykuł nr 8

Protokół Nr XXXII.2017

Protokół Nr XXXII.2017 z XXXII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 19.05.2017r.

artykuł nr 9

Protokół Nr XXXI.2017

Protokół Nr XXXI.2017z XXXI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.03.2017r.

artykuł nr 10

Protokół Nr XXX.2017

Protokół Nr XXX.2017 z XXX sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 09.02.2017r.