artykuł nr 1

Protokół Nr XXXIX.2017

Protokół Nr XXXIX.2017 z XXXIX sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.12.2017r.

artykuł nr 2

Protokół Nr XXXVIII.2017

Protokół Nr XXXVIII.2017 z XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 22.12.2017r.

artykuł nr 3

Protokół Nr XXXVII.2017

Protokół Nr XXXVII.2017 z XXXVII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 21.11.2017r.

artykuł nr 4

Protokół Nr XXXVI.2017

Protokół Nr XXXVI.2017 z XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 24.10.2017r.

artykuł nr 5

Protokół Nr XXXV.2017

Protokół Nr XXXV.2017 z XXXV sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.10.2017r.