artykuł nr 41

Uchwała Nr 256.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

artykuł nr 42

Uchwała Nr 255.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kęsowo, powiat Tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

artykuł nr 43

Uchwała Nr 254.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów, w gminie Kłomnice

artykuł nr 44

Uchwała Nr 253.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Bartkowice

artykuł nr 45

Uchwała Nr 252.XXXIV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku.