artykuł nr 31

Uchwała Nr 266.XXXVI.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2017

 Uchwała Nr 266.XXXVI.2017
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 24 października 2017 r.
 
artykuł nr 32

Uchwała Nr 265.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 33

Uchwała Nr 264.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 34

Uchwała Nr 263.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 35

Uchwała Nr 262.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada