artykuł nr 26

Uchwała Nr 271.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

artykuł nr 27

Uchwała Nr 270.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach

artykuł nr 28

Uchwała Nr 269.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 268.XXXVI.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku

artykuł nr 30

Uchwała Nr 267.XXXVI.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027