artykuł nr 16

Uchwała Nr 281.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie.

artykuł nr 17

Uchwała Nr 280.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach.

artykuł nr 18

Uchwała Nr 279.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Garnku.

artykuł nr 19

Uchwała Nr 278.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rzerzęczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach.

artykuł nr 20

Uchwała Nr 277.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kłomnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.