artykuł nr 56

Uchwała Nr 241.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 57

Uchwała Nr 240.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

artykuł nr 58

Uchwała Nr 239.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

artykuł nr 59

Uchwała Nr 238.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

artykuł nr 60

Uchwała Nr 237.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.