artykuł nr 51

Uchwała Nr 246.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 52

Uchwała Nr 245.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 53

Uchwała Nr 244.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego.

artykuł nr 54

Uchwała Nr 243.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 55

Uchwała Nr 242.XXXIII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnej.