artykuł nr 6

Uchwała Nr 291.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

artykuł nr 7

Uchwała Nr 290.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Budżetu Gminy na 2018 rok

artykuł nr 8

Uchwała Nr 289.XXXVIII.2017 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

artykuł nr 9

Uchwała Nr 288.XXXVIII.2017 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2017r.

artykuł nr 10

Uchwała Nr 287.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach