artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice

artykuł nr 27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej...

Treść obwieszczenia oraz decyzja w załączniku.