artykuł nr 16

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 12...

o wydaniu w dniu 12.05.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiebwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu: Śliwków, Zawada i Zberezka w gminie Kłomnice.

artykuł nr 17

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 9...

o wydaniu w dniu 9.05.2016r. postanowienia ostwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śrdowowisko dla przedsiebwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu: Śliwków, Zawada i Zberezka w gminie Kłomnice.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Rzerzęczyce, ul. Leśna.

artykuł nr 19

Informacja o podtrzymaniu decyzji Starosty...

Informacja o podtrzymaniu decyzji Starosty Częstochowskiego wynikającej z Obwieszczenia o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Handlowo- Usługowej "MELGÓR" Zofia Apostołow.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa odc. sieci wodoc. i kanaliz. w msc. Rzerzęczyce, ul. Leśna