artykuł nr 46

Zarządzenie nr 152/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia działki pod ustawienie cyrku.

artykuł nr 47

Zarządzenie nr 151/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 lat.

artykuł nr 48

Zarządzenie nr 150/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 49

Zarządzenie nr 149/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.

artykuł nr 50

Zarządzenie nr 148/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.