artykuł nr 31

Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia w użyczenie części nieruchomości wraz z urządzonym placem zabaw w miejscowości Nieznanice.

artykuł nr 32

Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony 5 lat nieruchomości gminnej położonej w Zawadzie.

artykuł nr 33

Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Garnku.

artykuł nr 34

Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2016r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.