artykuł nr 21

Zarządzenie nr 177/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 176/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 175/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 174/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy.

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 173/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ogłoszenia II przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy.