artykuł nr 11

Zarządzenie nr 187/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie nr 186/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie oddania w administrowanie dla LKS ,,ORKAN" Rzerzęczyce w drodze porozumienia obiektu sportowego ,,ORLIK" w Rzerzęczycach.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 185/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016r

artykuł nr 14

Zarządzenie nr 184/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.

artykuł nr 15

Zarządzenie nr 183/2016 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kłomnice oraz w jej jednostkach organizacyjnych